Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera w Warszawie specjalistyczną placówkę pomocową dla dzieci krzywdzonych – Centrum Pomocy Dzieciom

Kopiuj tekst

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera w Warszawie specjalistyczną placówkę pomocową dla dzieci krzywdzonych – Centrum Pomocy Dzieciom

Opublikowany

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie właśnie rozpoczyna swoją działalność. Nowa placówka zaoferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom – ofiarom przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom.

Otwarcie nowego Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie to przełomowy moment w historii przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci w Polsce. Od blisko 27 lat dzieci, które doświadczają przemocy i wykorzystywania seksualnego, kierowane są do naszej fundacji. Dotychczas pomagaliśmy im w placówce w centrum Warszawy, poznając jednocześnie najskuteczniejsze metody pomocy funkcjonujące w innych krajach. Marzyliśmy, aby móc pomagać dzieciom w Polsce tak kompleksowo, jak robi to amerykańskie Child Advocacy Center czy skandynawskie Barnahus. Dziś to marzenie się spełnia. Teraz doświadczony zespół specjalistów będzie pomagał dzieciom w  nowym miejscu, doskonale przygotowanym do tego, żeby zapewnić im kompleksowe wsparcie – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie to bardzo ważny punkt na mapie naszych wspólnych działań i miejsce wzorowane na najbardziej innowacyjnych tego typu ośrodkach na świecie. Wspaniale wyremontowany budynek nowej placówki jest przygotowany na przyjęcie większej liczby podopiecznych i pozwoli na istotne zwiększenie skali działań pomocowych. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę planuje w ciągu roku objąć w nim pomocą nawet 300 dzieci i ich rodzin – mówi Jens-Jørgen Pedersen z FUNDACJI VELUX, partnera współfinansującego powstanie Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie.

W Centrum dzieci i ich opiekunowie otrzymają szeroki zakres pomocy. Pod jednym dachem swoje siły połączy tu wielu wykwalifikowanych specjalistów: psychiatrów dziecięcych, psychologów i pedagogów doświadczonych w pracy z dziecięcą traumą, prawników towarzyszących dzieciom i ich rodzicom w procedurach prawnych i sądowych, pracownik socjalny, a także lekarz pediatra. Centrum będzie działać w oparciu o najskuteczniejszy, interdyscyplinarny model pomocy dzieciom krzywdzonym. Oznacza to, że ci sami specjaliści poprowadzą sprawę dziecka, które trafi pod opiekę fundacji, od początku do końca. A na regularnych spotkaniach zespołu wspólnie będą podejmować decyzję, jakiego rodzaju wsparcia dziecko potrzebuje w danym momencie.  W Centrum znajduje się również pokój, w którym dzieci w bezpieczny i przyjazny dla nich sposób mogą zostać przesłuchane.

Nasz zespół to przede wszystkim ludzie z misją,  którzy chcą pomagać. Ale siła tego zespołu to również wysokie kwalifikacje, które ciągle podnosi w kontaktach z ekspertami z całego świata, wzbogacając warsztat pracy i systematycznie ją superwizując i ewaluując, przez co fundacyjna oferta kompleksowej pomocy małoletnim ofiarom przestępstw jest unikalna i spełnia najwyższe standardy. Chcemy jednocześnie, aby z naszego doświadczenia mogły korzystać także inne placówki, które powstaną w ramach sieci Centrów Pomocy Dzieciom w całej Polsce. Planujemy organizować spotkania i szkolenia, które pozwolą nam wymieniać się cennymi obserwacjami i doświadczeniami – mówi Beata Wojtkowska, koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie

Skuteczna pomoc dzieciom wymaga także współpracy z lokalnymi instytucjami – sądami, prokuraturami, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, oświaty, czy policją. Centrum w Warszawie będzie działać przy dużym wsparciu władz miasta, które widzą w funkcjonowaniu placówki szansę na lepsze rozwiązanie problemów dzieci.
Centrum Pomocy Dzieciom nie powstałoby bez wielu firm, instytucji i indywidualnych darczyńców, którzy wsparli fundację na drodze do realizacji planu utworzenia takiej placówki.

Potrzebne środki na powstanie Centrum udało się zgromadzić dzięki zaangażowaniu naszego strategicznego partnera – FUNDACJI VELUX oraz wielu firm i osób, które współfinansowały powstanie nowej placówki. Serdecznie dziękuję wszystkim partnerom i darczyńcom, którzy odpowiedzieli na apel naszej fundacji, uwierzyli w sens przedsięwzięcia i pomogli doprowadzić nam ten zamiar do końca. Daliście i dajecie siłę dzieciom, które bardzo jej potrzebują - mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Bardzo ważne jest, by miejsce, gdzie dzieci otrzymają pomoc było przyjazne i zapewniało możliwość niesienia różnych form pomocy. Wystrój wnętrz w Centrum Pomocy Dzieciom konsultowały dzieci. Ich opinia o przestrzeni, z której będą korzystać, była brana pod uwagę na każdym etapie prac – aby w efekcie powstało miejsce, w którym będą się czuły dobrze i bezpiecznie.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje wielkie wyzwanie, jakim jest tworzenie Centrów Pomocy Dzieciom w całym kraju. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Do końca 2019 r. – we współpracy z FUNDACJAMI VELUX – powstaną cztery takie placówki w różnych częściach Polski. Do tej pory – we wrześniu 2017 r, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim i – teraz – w Warszawie. 
Więcej informacji na stronie fdds.pl.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

fot-Maciej-Krüger180406_MKX0616.jpg

grafika | 902 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0596.jpg

grafika | 810 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0628.jpg

grafika | 661 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0421-HDR.jpg

grafika | 543 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0557.jpg

grafika | 478 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0593.jpg

grafika | 576 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0559.jpg

grafika | 483 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0476.jpg

grafika | 520 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0514-HDR.jpg

grafika | 468 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0286.jpg

grafika | 470 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0556.jpg

grafika | 465 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0629.jpg

grafika | 468 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0563.jpg

grafika | 466 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0566.jpg

grafika | 448 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0509-HDR.jpg

grafika | 432 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0489-HDR.jpg

grafika | 425 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0467.jpg

grafika | 384 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0471.jpg

grafika | 324 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0455.jpg

grafika | 317 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0623.jpg

grafika | 317 KB

Pobierz
fot-Maciej-Krüger180406_MKX0276.jpg

grafika | 291 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chce stworzyć pierwsze w Polsce specjalistyczne Centrum Pomocy Dzieciom, które doświadczyły przemocy i wykorzystywania seksualnego 

temu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię „Razem budujemy Centrum Pomocy Dzieciom – Razem dajemy dzieciom siłę”, której celem jest zgromadzenie funduszy na uruchomienie specjalistycznego centrum pomocowego dla krzywdzonych dzieci. W Polsce nie ma jeszcze takiego miejsca. Placówka będzie funkcjonować w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane na świecie. 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera specjalistyczne Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

temu

Nowoczesna placówka oferuje pomoc psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Centrum funkcjonuje w oparciu o najskuteczniejszy, interdyscyplinarny model pomocy dzieciom krzywdzonym.
Nowy raport z badania polskich studentów: silny związek pomiędzy negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie a zachowaniami ryzykownymi dla zdrowia

temu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zrealizowała na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Ministerstwa Zdrowia badanie wśród polskich studentów (18-25 lat) pod kątem związku negatywnych doświadczeń w dzieciństwie i zachowań szkodliwych dla zdrowia. Właśnie został opublikowany raport, który prezentuje te dane. 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – teraz także nocą!

temu

Od 1 stycznia 2018 roku, prowadzony od 9 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 wydłużył swoje działanie do godziny 2:00 w nocy. To odpowiedź na potrzeby dzieci, kiedy inne możliwości wsparcia są niedostępne. Większy niż dotychczas wymiar pomocy możliwy jest dzięki współpracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Kulczyk Foundation i Fundacją Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski w ramach projektu „116 111 nocą”.