Nowy raport z badania polskich studentów: silny związek pomiędzy negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie a zachowaniami ryzykownymi dla zdrowia

Kopiuj tekst

Nowy raport z badania polskich studentów: silny związek pomiędzy negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie a zachowaniami ryzykownymi dla zdrowia

Opublikowany

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zrealizowała na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Ministerstwa Zdrowia badanie wśród polskich studentów (18-25 lat) pod kątem związku negatywnych doświadczeń w dzieciństwie i zachowań szkodliwych dla zdrowia. Właśnie został opublikowany raport, który prezentuje te dane. 

  • 77% badanych doświadczyło co najmniej jednej formy negatywnych doświadczeń w dzieciństwie; 
  • 19% doświadczyło co najmniej 4 form negatywnych zdarzeń w dzieciństwie;
  • Osoby, które doświadczyły co najmniej 4 form negatywnych zdarzeń w dzieciństwie - w porównaniu do grupy bez takich doświadczeń - m.in. 17 razy częściej podejmują próby samobójcze, 12 razy częściej samookaleczają się, 5 razy częściej nie mają żadnej bliskiej osoby.
Raport z badania zrealizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę na zlecenie WHO i Ministerstwa Zdrowia Negatywne doświadczenia z dzieciństwa i związane z nimi zachowania szkodliwe dla zdrowia wśród polskich studentów (2018)[1]prezentuje wyniki w oparciu o ustalenia na grupie badawczej 1772 studentów z pięciu uczelni w Polsce.  
Negatywne doświadczenia w dzieciństwie (ang. Adverse Child Experiences – ACE) to silnie stresujące wydarzenia, które powtarzają się we wczesnym okresie życia. Należą do nich m.in. różne rodzaje krzywdzenia (przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna, wykorzystywanie seksualne, zaniedbanie), czy dysfunkcje w rodzinie (rozwód lub separacja rodziców, uzależnienia, choroby psychiczne, bycie świadkiem przemocy domowej, zachowania przestępcze członków rodziny). Te zdarzenia mają długofalowe konsekwencje i wywierają negatywny wpływ na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w późniejszym życiu.
W badanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę grupie ponad trzy czwarte studentów (77%) doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia lub dysfunkcji w rodzinie. Niemal co piąty respondent (19%) doświadczył minimum 4 różnych form ACE.  Najczęstszym z negatywnych doświadczeń dzieciństwa badanych była przemoc fizyczna ze strony rodziców lub opiekunów. Ten problem dotyczył aż 46% respondentów. Niewiele mniej badanych doświadczyło w dzieciństwie przemocy emocjonalnej – aż 42%. Zaś jeden na dwudziestu badanych (5%) stał się w dzieciństwie ofiarą wykorzystywania seksualnego (ze strony osób co najmniej 5 lat starszych lub dorosłych).
Co czwarty respondent (25%) był w dzieciństwie zaniedbywany emocjonalnie, zaś 12% doświadczyło zaniedbania fizycznego. 8% respondentów było świadkami przemocy między swoimi rodzicami lub opiekunami.
Najczęstszą dysfunkcją rodzinną badanych było mieszkanie z osobą uzależnioną od alkoholu (21%). Co piąty respondent doświadczył także problemów psychicznych w rodzinie (19%). Przeżycia związane z rozwodem lub separacją rodziców posiada 16% badanych.
Zidentyfikowano silny związek między przeżywaniem co najmniej 4 form negatywnych doświadczeń w dzieciństwie, a występowaniem zachowań szkodliwych dla zdrowia. Badani, którzy doświadczyli minimum 4 form negatywnych zdarzeń w dzieciństwie, aż 17 razy częściej – w porównaniu do grupy bez takich doświadczeń podejmują próby samobójcze. W tej grupie także m.in. 12 razy częściej dochodzi do samookaleczeń, a osoby te 5 razy częściej deklarują, że nie mają żadnej bliskiej osoby.

Wyniki naszego badania są zgodne z wynikami innych dostępnych badań na świecie, w których próby samobójcze były szczególnie częste wśród osób, które doświadczyły wielu, tj. 4 lub więcej, form ACE. Potwierdzają one istotny związek pomiędzy ACE a podejmowaniem zachowań szkodliwych dla zdrowia czy stanowiących zagrożenie życia – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Warto przypomnieć, że Polska jest dziś drugim po Niemczech krajem w Europie z największym odsetkiem zakończonych zgonem samobójstw wśród młodych ludzi. To bardzo niepokojące – dodaje Sajkowska.

Zapobieganie negatywnym doświadczeniom w dzieciństwie może przeciwdziałać problemom ze zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz obniżać związane z nimi koszty społeczne.

Badanie potwierdza silny związek między przemocą emocjonalną i zaniedbaniem emocjonalnym, a zarówno próbami samobójczymi, jak i samookaleczaniem się – mówi dr Monika Sajkowska. Te niepokojące zależności pociągają za sobą m.in. konieczność podjęcia działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z grupy ryzyka. Konieczne jest także budowanie potencjału systemu opieki zdrowotnej w zakresie identyfikacji i wspierania rodzin z grup ryzyka, ponieważ przedstawiciele ochrony zdrowia są pierwszymi osobami, które mają dostęp do rodzin i dzieci. Niezbędne jest także prowadzenie działań zwiększających świadomość społeczną związana z problemem krzywdzenia dzieci – dodaje Sajkowska.

  [1] Survey of adverse childhood experiences and associated health-harming behaviours among Polish students. Publikacja ta jest elementem realizacji Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Biurem Regionalnym WHO dla Europy na lata 2016 -2017 (Biennial Collaborative Agreement between the Minister of Health of Poland and the Regional Office for Europe of the World Health Organization 2016 -2017). Badanie studentów w wieku 18-25 lat z 5 uczelni wyższych w Polsce, próba N=1722. Badanie zrealizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.   

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – teraz także nocą!

temu

Od 1 stycznia 2018 roku, prowadzony od 9 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 wydłużył swoje działanie do godziny 2:00 w nocy. To odpowiedź na potrzeby dzieci, kiedy inne możliwości wsparcia są niedostępne. Większy niż dotychczas wymiar pomocy możliwy jest dzięki współpracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Kulczyk Foundation i Fundacją Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski w ramach projektu „116 111 nocą”.
Digital Youth Forum już dziś w Warszawie

temu

Już dziś blisko 400 młodych ludzi zgromadzonych w Centrum Nauki Kopernik i prawie 6000 uczniów przed ekranami w szkołach weźmie udział w wyjątkowym wydarzeniu poświęconym pozytywnemu wykorzystaniu nowych technologii i bezpieczeństwu online – Digital Youth Forum (DYF). Wydarzenie, organizowane jest już po raz trzeci przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę przy wsparciu partnerów – m.in. Fundacji Orange (Główny partner) i Facebooka (Partner strategiczny).
Dominika Grosicka i MOHITO wspólnie dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

temu

#mistrzowskapomoc to slogan promujący akcję charytatywną marki MOHITO, której twarzą została Dominika Grosicka. W ramach akcji, część zysku ze sprzedaży specjalnej kolekcji t-shirtów dostępnych w salonach stacjonarnych oraz sklepie online mohito.com zostanie przekazana Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera w Warszawie specjalistyczną placówkę pomocową dla dzieci krzywdzonych – Centrum Pomocy Dzieciom

temu

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie właśnie rozpoczyna swoją działalność. Nowa placówka zaoferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom – ofiarom przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera w Warszawie specjalistyczną placówkę pomocową dla dzieci krzywdzonych – Centrum Pomocy Dzieciom

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie właśnie rozpoczyna swoją działalność. Nowa placówka zaoferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom – ofiarom przemocy lub wykorzystywania i ich rodzinom.