Spada przyzwolenie na bicie dzieci. Na Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza wyniki najnowszych badań

Spada przyzwolenie na bicie dzieci. Na Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ogłasza wyniki najnowszych badań

Opublikowany

Według najnowszych badań[1] Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) na temat kar fizycznych wobec dzieci, spada przyzwolenie na ich stosowanie wśród Polaków, choć klaps jest ciągle popularną metodą wychowawczą. Większość badanych przynajmniej raz była świadkiem bicia dziecka przez rodzica. Niemal połowa z nich chciała wtedy zareagować, ale nie wiedzieli, jakie działania podjąć. 

Wyniki najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Kary fizyczne wobec dzieci”, pokazują, że Polacy są coraz bardziej przekonani do wychowania dzieci bez przemocy. Jedynie 2% badanych uważa, że kara fizyczna może być stosowana zawsze, kiedy rodzic uzna to za potrzebne. W 2013 roku tego zdania było aż 9% Polaków.  Jednocześnie prawie połowa badanych (49%) uważa, że nigdy nie wolno uderzyć dziecka (w 2013 – 47%).

Wyniki badania pokazują, że znacząco spada społeczne przyzwolenie na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jako metody wychowawczej – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To efekt wielu czynników, w tym z pewnością wprowadzenia prawnego zakazu bicia dzieci oraz działań informacyjnych i edukacyjnych promujących wychowanie bez przemocy i rozwijających kompetencje rodzicielskie.

Mimo niskiego stopnia przyzwolenia na bicie dzieci, klaps jest ciągle popularną metodą wychowawczą. Stosuje go jedna czwarta rodziców (26%). Jako powód najczęściej wskazują zdenerwowanie, zmęczenie lub poczucie bezradności. Jeszcze więcej rodziców (55%) sięga po karcenie słowne (krytykowanie, krzyk, grożenie), a niemal trzy czwarte (72%) dyscyplinuje dziecko zakazami, takimi jak np. zakaz zabawy, czy zakaz spotykania się z innymi dziećmi.

Większość polskich rodziców jest przekonanych, że kara jest najskuteczniejszą metodą dyscyplinowania dzieci. Brakuje przekonania, wiedzy i umiejętności związanych z pozytywnymi metodami wychowawczymi, bazującymi na podmiotowym traktowaniu dziecka – dodaje dr Sajkowska.

Zdecydowana większość dorosłych Polaków (82%) przynajmniej raz była świadkiem stosowania kary fizycznej wobec dziecka. Prawie połowa z nich (46%) miała gotowość zareagowania, ale hamował ich brak wiedzy, jak to zrobić lub uznawali, że była to prywatna sprawa rodziny. Społeczna edukacja w tym zakresie jest dużą potrzebą.
Badanie wykazało również umiarkowaną znajomość przepisów prawnych regulujących stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Jedynie 61% dorosłych Polaków wie, że w naszym kraju obowiązuje zakaz bicia dzieci. Jednocześnie co trzeci badany (2017 – 35%, 2013 – 33%) uważa, że kwestia stosowania kar fizycznych wobec dzieci nie powinna być regulowana przez prawo.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat działa na rzecz eliminacji fizycznego karcenia dzieci. Cieszy nas, że maleje społeczne przyzwolenie na stosowanie takich metod wychowawczych. Jesteśmy jednak świadomi, że ciągle jest wiele do zrobienia w zakresie edukowania i wspierania rodziców oraz społecznej edukacji społeczeństwa na temat reagowania w przypadkach bicia dzieci – mówi dr Sajkowska.

Raport z badań dostępny jest na stronie fdds.pl.
Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu Komisji Europejskiej DAPHNE „From policy to reality – changing attitudes and practice from corporal punishment to safeguarding children”.
[1] Badanie Kantar Millward Brown S.A. przeprowadzone na zlecenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w sierpniu 2017 roku, CAWI, N=1005; dane opublikowane 17/11/17.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Kary fizyczne wobec dzieci_ raport_Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę_2017.PDF

pdf | 1,53 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje: 4 na 10 polskich dzieci ma kontakt z pornografią

temu

Według najnowszych badań[1] Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, aż 43% młodych Polaków w wieku 11-18 lat ma kontakt z pornografią, w tym 18% co najmniej raz w tygodniu. Niepokojący jest też fakt, że z materiałami takimi styka się 28% najmłodszych dzieci w wieku 11-14 lat. Dwa razy częściej na treści pornograficzne trafiają dzieci, których rodzice nie ustalili zasad dotyczących korzystania z internetu. [1] Badanie „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią” zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie N=3943 uczniów w wieku 11-18 lat w X i XI 2017 r.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otwiera specjalistyczne Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim

temu

Nowoczesna placówka oferuje pomoc psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Centrum funkcjonuje w oparciu o najskuteczniejszy, interdyscyplinarny model pomocy dzieciom krzywdzonym.
„Chroń dziecko w sieci”. Rozpoczęła się ogólnopolska kampania na rzecz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami

temu

Już ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym regularnie korzysta z sieci. Z wiekiem odsetek ten dynamicznie rośnie. Tymczasem, niekontrolowany dostęp najmłodszych dzieci do internetu coraz częściej skutkuje kontaktem z nieodpowiednimi treściami, jak pornografia, przemoc, c
Od 25 lat dajemy dzieciom siłę!Po ćwierć wieku działania Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę

temu

Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja od 25 lat działa na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna fundacji są konsekwencją rozwoju organizacji, która od momentu założenia, znacznie rozszerzyła zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

„Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”: rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Aż jedna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie – 39% z nich poinformowało o tym rodziców, 29% nie poinformowało nikogo (NASK, 2016)[1]. Tymczasem z roku na rok rożnie liczba ujawnianych przypadków uwodzenia dzieci online.