Musimy chronić dzieci przed przemocą! List otwarty do Premier RP, Pani Beaty Szydło

Musimy chronić dzieci przed przemocą! List otwarty do Premier RP, Pani Beaty Szydło

Opublikowany

 

Szanowna Pani Premier,

W ostatnich dniach wstrząsnęły nami tragedie z Łodzi – zakatowanej na śmierć 4-letniej dziewczynki  i hospitalizowanego z powodu maltretowania 3-miesięcznego niemowlęcia. Zamarliśmy. Bo kogo nie porusza wyobrażenie małego, bezbronnego dziecka katowanego, cierpiącego, opuszczonego przez wszystkich, którzy mogliby temu zapobiec? Wyrażamy swoje oburzenie w rozmowach, w internetowych komentarzach. I co dalej? Sprawy zostaną zbadane przez odpowiednie służby i instytucje, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i procedurami. Ale to nie wystarczy! To nie zwiększy bezpieczeństwa innych dzieci – ofiar przemocy w Polsce. Nie zatrzyma ich cierpienia i kolejnych tragedii.

Najwyższy czas, by uwaga państwa, społeczeństwa i mediów zwróciła się ku ochronie dzieci przed przemocą. Czas na poważną dyskusję, decyzje legislacyjne i zmiany, które zapewnią ochronę dzieciom w Polsce. Żadne światopoglądowe różnice, czy polityczne interesy, nie mogą nas różnić, gdy chodzi o bezpieczeństwo dzieci, o ich zdrowie i życie.

Tragiczne losy dzieci z Łodzi pokazują, jak niedoskonały jest w Polsce system ochrony dzieci. Oto tylko kilka faktów i refleksji:

• Dzieci do 3. roku życia to grupa największego ryzyka urazów i śmierci w wyniku przemocy opiekunów.

• Co piąte dziecko w Polsce doświadcza przemocy fizycznej ze strony osób dorosłych. To trzykrotnie więcej niż np. w Wielkiej Brytanii.

• Nie mamy w Polsce systemu zapobiegania przemocy wobec dzieci w rodzinie – powszechnej edukacji i wsparcia dla młodych rodziców, systematycznego wspierania rodzin ryzyka, monitorowania sytuacji dzieci, które doświadczyły krzywdzenia. Nie mamy obligatoryjnych standardów ochrony dzieci przed przemocą w placówkach opiekuńczych i oświatowych. Nie mamy specjalistycznych służb ochrony dzieci, badających zgłaszane podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone.

• Żadna instytucja w Polsce nie zajmuje się systemowo problemem nienaturalnych śmierci dzieci. Brakuje badań trafności klasyfikowania przyczyn śmierci dzieci, interdyscyplinarnych diagnoz przypadków śmierci w wyniku maltretowania, weryfikacji statystyk przyczyn śmierci dzieci, działań profilaktycznych.

Niekwestionowane jest znaczenie więzi i kontaktu dzieci z najbliższymi i wartości, jaką jest rodzina. Groźne jest jednak przekonanie, że zła czy dobra, ale jedynie rodzina jest zawsze optymalnym środowiskiem wychowawczym dla dziecka. Przypadki dzieci z Łodzi pokazują, czego może doświadczyć w rodzinie dziecko, jak drastycznie mogą krzywdzić je najbliżsi. Tymczasem oskarżenia pracowników socjalnych i sądów rodzinnych o bezpodstawne odbieranie dzieci z rodzin „z biedy”, poparte nietrafnymi diagnozami skali tego problemu, powodują, że, coraz częściej, służby odpowiedzialne za interwencję chroniącą dzieci przed przemocą, obawiają się ją podejmować.

Dzieci są naszym największym dobrem. Takie stwierdzenie nie może pozostawać jedynie sloganem. Dzieci mają prawo do życia bez przemocy, do bezpieczeństwa i godności. Potrzebujemy znaczącej, przełomowej zmiany w systemowej ochronie dzieci przed przemocą. Nie jest ona łatwa – wymaga eksperckiej koncepcji, mądrych rządzących i funduszy. Ale jest realna i konieczna.

Oliwia z Łodzi nie żyje. Pamiętajmy o tym i zróbmy wszystko, żeby inne dzieci nie podzieliły jej losu. W wielu krajach właśnie tragiczne przypadki śmierci maltretowanych dzieci zmobilizowały rządy do przełomowych zmian legislacyjnych. Szokujący przypadek zakatowanego dziecka leżał u źródeł uchwalenia amerykańskiej ustawy CAPTA z 1974 r., która kompleksowo uregulowała ochronę dzieci przed przemocą. W 2004 r. w Wielkiej Brytanii ustawa Children Act stworzyła prawne ramy dla rządowego programu ochrony dzieci po głośnej sprawie 8-letniej Victorii Climbie, maltretowanej przez wiele miesięcy, zanim zmarła w wyniku urazów. Stało się zło, ale rządy nie pozostały obojętne.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) deklaruje gotowość współpracy z Rządem, bazując na 25-letnim doświadczeniu pracy na rzecz ochrony dzieci przed przemocą. Jesteśmy przekonani, że podobne deklaracje złożą również inne organizacje pozarządowe, których misją jest wspieranie rodzin i dzieci.

Z poważaniem,
Monika Sajkowska
Prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  
Musimy chronić dzieci przed przemocą! List otwarty do Premier RP

Udostępnij

Powiązane artykuły
Nowy raport z badania polskich studentów: silny związek pomiędzy negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie a zachowaniami ryzykownymi dla zdrowia

temu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zrealizowała na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Ministerstwa Zdrowia badanie wśród polskich studentów (18-25 lat) pod kątem związku negatywnych doświadczeń w dzieciństwie i zachowań szkodliwych dla zdrowia. Właśnie został opublikowany raport, który prezentuje te dane. 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – teraz także nocą!

temu

Od 1 stycznia 2018 roku, prowadzony od 9 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 wydłużył swoje działanie do godziny 2:00 w nocy. To odpowiedź na potrzeby dzieci, kiedy inne możliwości wsparcia są niedostępne. Większy niż dotychczas wymiar pomocy możliwy jest dzięki współpracy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Kulczyk Foundation i Fundacją Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski w ramach projektu „116 111 nocą”.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje: 4 na 10 polskich dzieci ma kontakt z pornografią

temu

Według najnowszych badań[1] Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, aż 43% młodych Polaków w wieku 11-18 lat ma kontakt z pornografią, w tym 18% co najmniej raz w tygodniu. Niepokojący jest też fakt, że z materiałami takimi styka się 28% najmłodszych dzieci w wieku 11-14 lat. Dwa razy częściej na treści pornograficzne trafiają dzieci, których rodzice nie ustalili zasad dotyczących korzystania z internetu. [1] Badanie „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią” zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie N=3943 uczniów w wieku 11-18 lat w X i XI 2017 r.
„Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”: rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

temu

Aż jedna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie – 39% z nich poinformowało o tym rodziców, 29% nie poinformowało nikogo (NASK, 2016)[1]. Tymczasem z roku na rok rożnie liczba ujawnianych przypadków uwodzenia dzieci online. 

„Chroń dziecko w sieci”. Rozpoczęła się ogólnopolska kampania na rzecz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami

Już ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym regularnie korzysta z sieci. Z wiekiem odsetek ten dynamicznie rośnie. Tymczasem, niekontrolowany dostęp najmłodszych dzieci do internetu coraz częściej skutkuje kontaktem z nieodpowiednimi treściami, jak pornografia, przemoc, c